CASO DE ÉXITO

Rajnsko-vestfalska Visoka tehnička škola Ahen Manje vrelog vazduha na praktikumu iz obrade podataka

 

 

Sto radnih mesta sa računarima stvaralo je mnogo buke i mnogo toplote u sali, u kojoj su studenti elektrotehnike na Rajsko-vestfalskoj Visokoj tehničkoj školi obavljali praksu. Tome je došao kraj: virtuelizacija radne površine učinila je da klasični računari postanu suvišni. Rajnsko-vestfalska Visoka tehnička škola u Ahenu spada u renomirane tehničke univerzitete u Nemačkoj. Dobar glas ova visokoškolska institucija je stekla, između ostalog, jer studentima na raspolaganje stavlja modernu infrastrukturu. U studije inženjerskih disciplina danas spada i prenošenje temeljnih znanja iz oblasti obrade podataka. Prakse iz ove oblasti spadaju zato u obavezan deo programa.

U sali Katedre za opštu elektrotehniku i sisteme za obradu podataka (EECS) Rajsko-vestfalske Visoke tehničke škole u Ahenu, u kojoj budući elektroinženjeri obavljaju praksu ima 100 radnih mesta. Do sada korišćeni standardni računari bili su prilično stari i tokom prošle godine bila je potrebna njihova zamena. „Pred nama je bilo pitanje da li ćemo ponovo nabaviti stone računare ili treba da tražimo alternativna rešenja“, kaže Hajnc Mesen, koji je na katedri odgovoran za brigu o sistemima za obradu podataka. Nakon kratke evaluacije različitih mogućnosti kao alternativa se iskristalisalo jedno rešenje, zahvaljujući kojem radna mesta više ne moraju da budu opremljena kompletnim računarima. „Koncept virtuelizacije radne površine za naših 100 radnih mesta pruža enormne prednosti i to ne samo u vezi sa troškovima nabavke i rada, veći i u administraciji“.

Virtuelna radna površina zamenjuje PC

Odlučeno se da se radna mesta opreme sa L300 sistemima firme NComputing kao i TFT ravnim ekranima. „Stari monitori sa katodonom cevi bili su svakako već pri kraju veka trajanja“. Umesto limenog sanduka na radnom mestu se sada nalazi samo ravan ekran, na čijoj poleđini je pričvršćen mali L300 sandučić. On je preko postojeće mreže povezan sa serverskim hardverom, koji se nalazi u posebnoj računarskoj prostoriji. vSpace softver generiše virtuelnu radnu površinu. Troškovi nabavke Ultra Thin Client-a L300 sa softverom vSpace imaju iznos samo kao deo troškova uobičajenog računara. Međutim, u radu ovo rešenje iziskuje značajno manje troškove. „Za L300 dovoljno je 5 W, dok su stari računari trošili između 150 i 180 W. Zahvaljujući novom rešenju imamo nesmetan rad i značajno manju potrošnju energije“. S obzirom da je za L300 sisteme potrebno manje energije, nije potrebno posebno hlađenje. Toplota koja nastaje pri radu starih računara do sada je bila značajan problem. „Možete zamisliti koliko se toplog vazduha stvara kada u sali radi 100 računara, čak i kada zanemarimo nivo buke, koju proizvode ventilatori“. S obzirom na neznatnu toplotu koja sada nastaje pri radu, može se uštedeti i na klimatizaciji sale. „Naši računari su do sada skupu električnu energiju transformisali u toplotu, koju smo morali da odstranjujemo iz sale koristeći ponovo skupu električnu energiju“.

Uštede pri nabavci i u radu

Ne može se zanemariti ni rasterećenje administrativnih troškova. „Ne možete zamisliti koliko je mučno 100 računara održavati u funkciji, a da na njima rade uvek različiti drugi student. Kod virtuelizacije radne površine, aplikacije su na serveru, a kada se softver ažurira, to se radi samo jedan put.“

Transformacija radnih mesta je u potpunosti protekla bez problema. „Postavljanje i priključivanje novog hardvera predstavljali su zapravo najveći deo posla. Nakon što je to obavljeno, puštanje u rad je išlo vrlo brzo. Podršku u tome dobili smo od lokalne firme za sisteme koja nam je isporučila L300“.

Rad u tišini

Od oktobra 2011. već 82 radnih mesta u sali za praksu je prebačeno na L300, dok će preostali računari biti takođe uskoro zamenjeni. Oko 400 do 600 studenata koji ova radna mesta koriste redovno, mogu sada da rade u prijatnoj prostoriji i u pravom smislu reči - u tišini. Takođe, univerzitet može da svoj budžet investira u smislenije stvari nego vreli vazduh.

Available languages

Suggested reading

Mejorar la infraestructura de laboratorios y salones de clases
Upgrading Computer Labs to Meet Demands of Curriculum and Online Testing
Industria nicaragüense líder en procesamiento y exportación de maní también es líder en virtualización de escritorios con ahorros directos y ecológicos