L-series

W polskim szkolnictwie od lat trwa proces informatyzacji, który w ostatnim czasie nabrał nie tylko na znaczeniu w edukacji, ale także obwarowany został wieloma wymaganiami. Szkoły zmuszone są do zwiększenia ilości stanowisk komputerowych, zapewnienia ich dostępności dla jak największej liczby uczniów, a jednocześnie ograniczone są budżetem, który rzadko pozwala na zakup nowych komputerów PC i zwiększenie nakładów finansowych na ich obsługę.

Polish

Polish schools have been dealing with computerisation for years now. Recently, the process has gained in importance as well as becoming subject to a growing number of requirements. Schools are forced to increase the numbers of their computer stations to ensure they are available to as many pupils as possible. Yet schools are facing budget constraints which means that they can rarely afford new PC purchases or foot the growing bill for computer maintenance.

English

Polish schools have been dealing with computerisation for years now. Recently, the process has gained in importance as well as becoming subject to a growing number of requirements. Schools are forced to increase the numbers of their computer stations to ensure they are available to as many pupils as possible. Yet schools are facing budget constraints which means that they can rarely afford new PC purchases or foot the growing bill for computer maintenance.

English (UK)

Pages