SUCCESS STORY

Szkoła Podstawowa w Polsce zmniejszyła koszty informatyzacji o połowę dzięki wirtualizacji desktopów NComputing

 

 

W polskim szkolnictwie od lat trwa proces informatyzacji, który w ostatnim czasie nabrał nie tylko na znaczeniu w edukacji, ale także obwarowany został wieloma wymaganiami. Szkoły zmuszone są do zwiększenia ilości stanowisk komputerowych, zapewnienia ich dostępności dla jak największej liczby uczniów, a jednocześnie ograniczone są budżetem, który rzadko pozwala na zakup nowych komputerów PC i zwiększenie nakładów finansowych na ich obsługę. Odpowiedzią na wszystkie te potrzeby i ograniczenia są rozwiązania NComputing, które zapewniają pewne działanie przy wyraźnie niższych kosztach wdrożenia w porównaniu do tradycyjnych pracowni komputerowych.

Radom Public School

Wyzwanie: “Jeden komputer na ucznia” z wykorzystaniem przestarzałych PC

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu jest szkołą, w której uczy się 601 uczniów w wieku 5-12 lat w 24 oddziałach. W związku z rozporządzeniem, które nakłada obowiązek dostosowania pracowni komputerowej tak, aby uczeń pracował sam na jednym stanowisku, dyrektor placówki, Robert Bartkiewicz, musiał podjąć trudną decyzję w jakim kierunku powinna postępować komputeryzacja szkoły.

“NComputing okazało się rozwiązaniem, które spełniło nie tylko wszystkie wymagania techniczne naszej pracowni, ale także zdominowało inne rozwiązania pod względem niskich kosztów wdrożenia. Terminale NComputing zajmują niewiele miejsca, są bezawaryjne i znacznie zmniejszają nakłady na administrację zasobami IT w szkole. Uczniowie i nauczyciele mogli rozpocząć pracę w nowej pracowni bez żadnego przeszkolenia, a brak tradycyjnych PC mógł zdradzić tylko zwiększony komfort pracy i kompletny brak szumu wentylatorów, tak charakterystycznego dla pomieszczeń z komputerami. Polecam to rozwiązanie każdej szkole szukającej oszczędności, które nie uderzą w możliwości i komfort pracy uczniów.”

Robert Bartkiewicz

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Ks. Jana Twardowskiego w Radomiu

Po przeanalizowaniu i rozważeniu różnych możliwości została podjęta decyzja aby nowa pracownia komputerowa, składająca się z 17 stanowisk, była w pełni oparta na terminalach NComputing L300 oraz serwerze z oprogramowaniem Microsoft Windows MultiPoint Server 2012. Dzięki takiej architekturze, każdy z użytkowników widzi na swoim monitorze pulpit znany z systemu Windows 8.

Decyzja ta została podyktowana wcześniejszymi doświadczeniami z pracowniami wykorzystującymi tradycyjne komputery stacjonarne. Wraz z upływem lat pracownie stawały się coraz większym problemem. Utrzymywanie w dobrej kondycji 20 stanowisk wiązało się z ciągłymi wydatkami oraz niedogodnościami w pracy nauczyciela. Ograniczało to ilość materiału, którą można było zrealizować, ze względu na wolne działanie komputerów oraz problemy techniczne, które pojawiały się w trakcie lekcji. Przestarzałe rozwiązania wymagały częstych interwencji opiekunów pracowni komputerowych, którzy eliminując kolejne problemy zaniedbywali inne zadania zmuszając dyrekcję do kosztownego zwiększenia zatrudnienia.

Wdrożenie rozwiązania NComputing v Space

Wdrożenie rozwiązań NComputing było wyjątkowo proste i przebiegło bez żadnych komplikacji czy przestojów, a uczniowie mogli rozpocząć korzystanie z nowych stanowisk bez dodatkowego przeszkolenia. W nowej pracowni odbywają się zajęcia komputerowe w klasach 4-6 oraz lekcje z innych przedmiotów, takich jak język angielski, przyroda czy matematyka, a także w ramach aktywności związanych z kołami zainteresowań. Nauczyciele chwalą sobie prostotę, intuicyjność i przejrzystość pracy na terminalach NComputing a brak wentylatorów w urządzeniach gwarantuje ciszę w sali lekcyjnej.. Obecne i szacowane oszczędności związane z wprowadzeniem rozwiązań NComputing sięgają blisko 50% w stosunku do tradycyjnych rozwiązań desktopowych. Oprogramowanie daje możliwość bieżącego podglądu pracy uczniów i łatwość instalacji dodatkowych programów czy aktualizacji.

Szkoła docelowo planuje wymienić wszystkie tradycyjne komputery stacjonarne w szkole na terminale NComputing by ujednolicić pracę obu pracowni komputerowych i wyeliminować dotychczasowe problemy związane z informatyzacją.

Available languages

Wyzwanie

Spełnić wymaganie ministerialne, które zakłada jeden PC dla jednego ucznia, w obliczu ograniczonego budżetu, przestarzałych stanowisk i rosnącego rachunku za utrzymanie komputerów.

Rozwiązanie

Platforma NComputing vSpace z 17 terminalami L300 i Microsoft Windows Multipoint Server 2012.

Korzyści
  • Oszczędności nawet do 50% w porównaniu do tradycyjnych PC
  • Pracownia komputerowa działa pewnie i cicho, można ją z powodzeniem wykorzystać do zajęć językowych, matematyki czy innych zajęć pozalekcyjnych
  • Nauczyciele doceniają prostotę, intuicyjność i przejrzystości rozwiązania
  • Znacznie obniżono koszty obsługi IT i konserwacji sprzętu
  • Olbrzymie oszczędności związane z niskim poborem prądu

„Terminale NComputing, których z powodzeniem używam w naszej szkole od lat, są idealnym rozwiązaniem dla edukacji. Doskonale sprawdzają się jako element wyposażenia pracowni komputerowej, a także jako stanowiska pracy dla administracji szkoły. Szczególne efekty osiągnęliśmy w połączeniu z systemem Microsoft Windows Multipoint Server 2012, dzięki któremu użytkownik otrzymuje pulpit Windows 8 za ułamek ceny komputera czy notebooka. Nie należy również zapominać o kolosalnych oszczędnościach związanych nie tylko z niskim poborem prądu przez terminale, ale także z ograniczoną do minimum pracą związaną z administracją wieloma stanowiskami przez jedną osobę.”

Artur Rudnicki

Wicedyrektor ZST w Radomiu

Suggested reading

Upgrading Computer Labs to Meet Demands of Curriculum and Online Testing
eLearning comes to the students at 15,493 Government Schools of Gujarat
Reduce the digital divide, expand horizons, and save the Amazon?